Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mah. Çobançeşme e5 Yanyol cad. No:20 Ataköy Towers B Blok Kat: 15 No:161 Bakırköy/İSTANBUL +90 850 202 07 35

Kulak Estetiği

Kepçe Kulak Ameliyatı Yüzün genel yapısı içinde kulak duyu ...

Kulak Estetiği

Kepçe Kulak Ameliyatı


Yüzün genel yapısı içinde kulak duyu işlevini yerine getiren, sıklıkla arka planda kalmış bir organdır. Direkt bakışta belirgin ve ayrık kulak görünümü kepçe kulak hastalığı olarak bilinir. Anatomik olarak kulak kepçesinin kafa kaidesi ile olan açısının artışı, kulak kıvrımlarının tam oluşmaması ve kulak çukurundaki derinliğinin artması ile karakterizedir. Kepçe kulaklı kişilerde alay konusu olma nedeni ile utanma ve özgüven eksikliği kaçınılmazdır. Özellikle okul çağındaki küçük çocuklarda bu sorun, kişisel gelişim ve sosyal hayata uyumda dönüşümü olmayan problemlere neden olabilir. Otoplasti operasyonu ile günümüzde bu hastalık hızlı ve etkin bir biçimde tedavi edilmektedir.


UYGUN HASTA PROFİLİ

İnsanlarda kulak gelişimi 5 yaş civarında büyük ölçüde tamamlanmış olur. Bu nedenle otoplasti ameliyatı 5 yaş altındaki kişilere uygulanmaz. Özellikle çocuklarda okul öncesi dönemde yapılması psikolojik açıdan daha faydalıdır.

AMELİYAT ÖNCESİ

Uygun bir hastalık öyküsü ve fizik muayene sonrasında kulağın şekli ve bozukluğun derecesi değerlendirilerek, ameliyatla ilgili yol haritası çizilir. Anestezi doktoru tarafından operasyon açısından engel teşkil edebilecek durumlar denetlenir, gerekli kan tahlilleri yapılır. Ameliyatı etkileyebilecek kronik hastalıklar olması durumunda, ek tetkik veya konsultasyonlar istenebilir. Herhangi bir kan sulandırıcı ilaç kullanımı varsa en az 1 hafta önceden kesilmelidir. Sigara kullanımı, yara iyileşme sürecini bazı hastalarda bozabilmektedir. Diğer kronik hastalıklar için kullanılan ilaçların kesilmesine gerek yoktur.

AMELİYAT SÜRECİ

Otoplasti operasyonu hastane ortamında yapılır. Çocuklarda genel, yetişkinlerde sıklıkla lokal anestezi ve sedasyon tercih edilir. Ortalama süre 1 saattir. Gözükmeyecek şekilde kulak arkasından yapılan kesi sonrasında, dikişler yardımıyla kulak kafaya doğru yatırılıp, kıvrımları belirgin hale getirilir. Bu ameliyat sonrasında kulaklarda boyut olarak herhangi bir büyüme ve küçülme olmaz. Sadece kulağın açısı değiştirilip, şekil verilmektedir. Operasyon bitiminde kulak baskılı bir pansumana alınır.

AMELİYAT SONRASI

Ameliyat sonrası 4. saatte yemek yenilir ve hasta yatağından kalkarak yürümeye başlar. Aynı gün içinde hasta taburcu edilir. Ağrı belirgin değildir. 2. günde hastanın bandajları çıkarılır. Hasta ameliyat sonrası yaklaşık 2 hafta sporcu bandanası kullanır.

GELİŞEBİLECEK SORUNLAR

Elbette her cerrahi girişimin kendine özgü komplikasyonları vardır. Bunlar nadir görülmekle birlikte, hastayı bilgilendirme amaçlı mutlaka hekimi tarafından hastaya anlatılmalıdır. Gelişebilecek erken ve geç dönem komplikasyonların hepsi için alternatif çözüm seçenekleri vardır.
Geçici sorunlar; hassasiyet, ağrı
Erken dönem sorunlar; kanama, enfeksiyon, yara iyileşmesinde gecikme
Uzun dönem sorunlar; estetik sorunlar ( asimetriler, tekrar açılma, dikiş reaksiyonları)