Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mah. Çobançeşme e5 Yanyol cad. No:20 Ataköy Towers B Blok Kat: 15 No:161 Bakırköy/İSTANBUL +90 850 202 07 35

Jinekomasti

Erkeklerde de meme dokusu olmasına rağmen, tüm toplumlarda meme im...

Jinekomasti

Erkeklerde de meme dokusu olmasına rağmen, tüm toplumlarda meme imgesi kadınlarla özdeşleştirilmiştir. Erkekte kadın tipinde bir meme görünümü oluşması jinekomasti olarak adlandırılır. Yunanca gyne (kadın) ve mastos (meme) sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Hormonal bozukluklar, ilaçlar, bazı sendromik hastalıklar veya altta yatan herhangi bir hastalık olmadan fizyolojik olarak da gelişebilir. Günümüzde çok yaygın gözüken bu hastalık aslında utanma ve sosyal korkular nedeniyle birçok erkek tarafından gizlenmektedir. Korkuların ve utanma duygusunun verdiği psikolojik yükün aksine jinekomasti ameliyatı gayet rahat, hızlı sonuç alınan ve yüz güldürücü bir işlemdir.


UYGUN HASTA PROFİLİ

jinekomasti ameliyatı çeşitli nedenlerle kadın tipi meme dokusu gelişen tüm erkeklerde rahatlıkla yapılabilinir. Bununla birlikte 18 yaş altındaki erkeklerde nadir durumlar hariç gelişimin tamamlanmasını beklemek uygundur. Ergenlik döneminde gelişen jinekomastinin gerileme özelliğinin varlığı akılda tutulmalıdır.

AMELİYAT ÖNCESİ

Hastanın ilk olarak bir Endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Altta yatan problemin, ilaç tedavisi ile düzeltilebilecek bir hormonal bozukluk olma ihtimali araştırılmalıdır. Bu hasta grubunda olmayanlar için tedavi yöntemi cerrahidir. Plastik cerrah tarafından alınan uygun bir hastalık öyküsü ve fizik muayene sırasında, meme büyüklüğü, uzunluğu, deri kalitesi, jinekomasti derecesi, vs gibi operasyonun tekniğini belirleyecek kriterler değerlendirilir. Jinekomasti cerrahisi için kullanılabilecek tekniklerden size uygun olanı cerrahınız tarafından size anlatılır. Anestezi doktoru tarafından operasyon açısından engel teşkil edebilecek durumlar denetlenir, gerekli kan tahlilleri yapılır. Ameliyatı etkileyebilecek kronik hastalıklar olması durumunda ek tetkik veya konsultasyonlar istenebilir. Herhangi bir kan sulandırıcı ilaç kullanımı varsa en az 1 hafta önceden kesilmelidir. Sigara kullanımı yara iyileşme sürecini bazı hastalarda bozabilmektedir. Diğer kronik hastalıklar için kullanılan ilaçların kesilmesine gerek yoktur.

AMELİYAT SÜRECİ

Jinekomasti ameliyatı hastane ortamında ve genellikle genel anestezi altında uygulanır. Ameliyat süresi ortalama 1 saattir. Hastaların büyük bir kısmında yapılan işlem liposakşındır. Daha büyük memelerde VAZER liposakşın tekniği kullanılır. Tüm bu tekniklerde iz kalma sorunu yoktur. Nadir olarak aşırı büyük ve deri fazlası olan olgularda liposakşın etkisiz kalmaktadır. Bu nedenle seçilecek cerrahi teknikte, meme başı çevresi ve altında dikey olarak bir iz kalacaktır.

AMELİYAT SONRASI

Ameliyat sonrası 4. saatte yemek yenilir ve hasta yatağından kalkarak yürümeye başlar. Aynı gün içinde hasta taburcu edilir. Ağrı azdır ve kullanılacak ağrı kesiciler yeterli yardımı sağlar. Hasta 1-2 gün sonra yıkanabilir. Göğüslerde bir miktar ödem ve şişkinlik 3 hafta içinde geçer. Hasta aynı hafta içinde günlük yaşamına dönebilir. Ameliyat sonrası ilk 2-3 hafta için göğsü saran korse uygulanır. Hafif egzersizler operasyon sonrası rahatlıkla yapılabilinir. Memenin son şeklini bulması 3. ayın sonundadır.

GELİŞEBİLECEK SORUNLAR

Elbette her cerrahi girişimin kendine özgü komplikasyonları vardır. Bunlar nadir görülmekle birlikte, hastayı bilgilendirme amaçlı mutlaka hekimi tarafından hastaya anlatılmalıdır. Gelişebilecek erken ve geç dönem komplikasyonların hepsi için alternatif çözüm seçenekleri vardır.

Geçici sorunlar; his kaybı, hassasiyet, ağrı, ödem ve morluklar

Erken dönem sorunlar; kanama, enfeksiyon, yara iyileşme problemleri

Uzun dönem sorunlar; asimetri, yetersiz küçültme ve estetik sorunlardır.

JİNEKOMASTİ VE KALICILIK

Aşırı kilo alımı ile bir miktar büyüme olabilir. Bu ameliyat sonuçları kalıcı ve gayet yüz güldürücüdür.